twee-meeuwen-strand-3

'Als je bemint wilt worden, begin dan nu met liefhebben'

Alles begint met aandacht! Zeker als het gaat om relaties. Is dat in het begin van de relatie nog vanzelfsprekend en kies je moeiteloos voor elkaar, in de loop van de jaren is gewenning een gemakkelijke ingang naar verwaarlozing en slijtage.

Andere prioriteiten, zoals kinderen, werk, hobby’s en nevenactiviteiten krijgen de overhand en voor je het weet verdwijnt het levendige contact dat er eerst was en daarmee de echte interesse voor elkaar.

Dit kan ontaarden in irritaties waar niks mee gedaan wordt, in ( eenzaam) langs elkaar heen leven, in machtstrijd en wantrouwen en vooral in het gemis aan intimiteit. Soms geholpen door een crisis, zoals verliefd worden op een ander, vreemdgaan dat wordt ontdekt , een ernstige ziekte of een burnout van 1 van beiden, kan de relatie weer op de agenda zetten.

Waarom wachten op een crisis? Waarom nog langer akkoord gaan met het pijnlijk gemis aan intimiteit en werkelijk contact? Beiden ben je verantwoordelijk voor het misgaan en herstellen. Wacht niet op de ander, durf onder ogen te zien wat de relatie ondermijnt en geef de Liefde een kans.

Werkwijze:

Aan het begin van de begeleiding wordt een gezamenlijke probleemstelling en doel vastgesteld.

Vervolgens gaan we aan de slag via gesprek en ervaringsgerichte oefeningen. Aan het eind van de sessie gaat ieder met konkreet ‘huiswerk’ de deur uit.

Vragen die aan bod kunnen komen:

  • Er is steeds meer irritatie en ruzie tussen ons. We praten wel, maar begrijpen elkaar niet .
  • De kinderen zijn de deur uit. Het valt stil tussen ons, we willen zo graag weer ‘muziek’ in de relatie.
  • We gaan uitelkaar, we hebben kinderen en willen de scheiding voor hen zo goed mogelijk doen. Er is echter ook nog veel onbegrip en kwaadheid tussen ons.
  • Mijn partner heeft een relatie gehad. Ik ben daar kapot van. We willen wel samen door, we hebben daar hulp bij nodig.
  • We hebben geen sex meer, al lange tijd. Het is nu of nooit, want ik neig af te haken.
  • Ik heb gezegd dat ik wil scheiden. Dat heeft veel losgemaakt. Ik ben er niet meer zo zeker van. We hebben hulp nodig.
  • Ik ben / hij is zo jaloers.
  • Dit is mijn zoveelste relatie. Tot nu ben steeds ik degene die de relatie beëindigd. Ik wil dit patroon zo graag doorbreken.