Een meeuw met coach aan het strand

'Vrijheid onstaat niet door het zoeken naar oplossingen en antwoorden, maar door het stellen van nietsontziende vragen'

Als coach bied ik graag hulp bij lastige of steeds terugkerende vragen.

Of het nu gaat om prive kwesties of in het werk, vaak vraagt het om het loslaten van vastgezette overtuigingen en beelden over jezelf en je omgeving. Soms moet er flink worden opgeruimd, zodat er heldere keuzes gemaakt kunnen worden. Soms vraagt het vooral ruimte en tijd uit liefde voor jezelf , waarin de antwoorden zich als vanzelf aandienen.

In de coaching richt ik mij op het ontwikkelen van een frisse blik, innerlijke veerkracht en nieuwe inspiratie. Je wordt weer stuurman/vrouw op je eigen schip .

In het werk heb je je bijdrage herijkt, je weet wat je waard bent en waar je uitdaging ligt. Prive weet je weer waar het je om te doen is en dat geef je vorm in relatie tot hen die je na staan. Zo kun je, geinspireerd en geheel in eigen stijl je doelen verwezenlijken.

Werkwijze: Via gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en creatieve opdrachten gaan we op zoek naar de kern van de vraag en jouw authentieke antwoord.

In de rechterkolom een aantal vragen en thema’s die aan de orde kunnen komen:

Voor teamcoaching en intervisiebegeleiding zie www.houtenbosspijksma.nl

  • Ik haal niet uit m’n leven wat erin zit, kan er de vinger niet opleggen.
  • Ik heb moeite met grenzen stellen, kan bijna geen nee zeggen.
  • Ik loop vast in m’n werk, heb voortdurend conflicten. Wat doe ik toch verkeerd?
  • Ik ben niet meer geïnspireerd in m’n werk, heb behoefte aan reflectie .
  • Ik heb een nieuwe functie als leidinggevende, het wordt een spannende tijd met dit nieuwe team, ik wil graag ondersteuning.
  • Ik ben ontslagen. Wil deze tijd benutten om te kijken wat er mis is gegaan en wat de volgende stap is.