WORKSHOP en Verdiepingsdag 29 en 30 september en 16 november 2019 in Amsterdam

Lichaamsgerichte traumaverwerking en stresshantering op basis van Somatic Experiencing

Voor Coaches, therapeuten en counselors.

Op verzoek van een aantal coaches en met veel plezier geef ik in het najaar opnieuw bovenstaande workshop. De nadruk ligt op een lichaamsgerichte benadering in het werken met cliënten. Je maakt kennis met de door Peter Levine ontwikkelde Somatic Experiencing (SE), aangevuld en geïntegreerd met andere lichaamsgerichte benaderingen zoals o.a. Alexandertechniek en Focussen ontwikkeld door Gendlin.

Stress kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een traumatische ervaring. Volgens Peter Levine is een trauma geen psychologisch, maar in de eerste plaats een biologisch verschijnsel. Levine ontdekte dat dieren in het wild ondanks vaak dagelijks dreigende situaties, niet getraumatiseerd raken of blijvende stress ervaren. Dieren weten instinctief hoe ze de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten regelen en ontladen. Wij mensen zijn
op basaal niveau uitgerust met dezelfde regelmechanismen als dieren.
“ Een trauma zit in het zenuwgestel, niet in de gebeurtenis”.
We richten ons in het werk specifiek op de effecten van trauma en stress in het lichaam. De begeleiding richt zich op het herstellen van de balans in het zenuwgestel en doet een beroep op het zelfregulerend vermogen van het lichaam. Lichaamsgewaarzijn is hierin een belangrijke sleutel.

Onderwerpen die aan bod komen:
• Belichaming en gewaarzijn als basis voor het faciliteren van zelfregulatie.
• Onderzoek stress en trauma gerelateerde klachten en de effecten daarvan in het lichaam.
• De wonderlijke veerkracht van het zenuwgestel.
• Kennismaken en oefenen met basisprincipes van Somatic Experiencing.
• Voorbij ‘het verhaal’ .
• Kunst en plezier van moeiteloos werken.

Werkwijze: Inleidingen en ervaringsoefeningen, demo’s en oefenen in groepjes.
Tijdens de verdiepingsdag wordt gewerkt met vragen uit de praktijk gekoppeld aan theorie.

Bettie:
‘Ruim 10 jaar geleden volgde ik de opleiding Somatic Experiencing en vanaf de eerste dag ben ik diep geraakt door de krachtige werking en de natuurlijke eenvoud van deze benadering.
Sinds 1985 ben ik geschoold en heb lesgegeven in allerlei vormen van lichaamswerk. Bij de door Peter Levine ontwikkelde opleiding vielen alle puzzelstukjes op hun plaats, sinsdien is er sprake van een moeiteloze integratie.
In het werken met cliënten verwonder ik mij dagelijks over het zelfherstellend vermogen van het lichaam dat, wanneer er een opening gevonden wordt, onmiddellijk een weg zoekt en vindt naar herstel. Dat leidt steeds opnieuw tot verkwikkende dankbaarheid.’

Kosten: training € 450 ( ex Btw), huur locatie €155 ( incl Btw).
Locatie : Centrum de Roos, Pieter Cornelisz.Hooftstraat 183 Amsterdam